LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Waterleiding lekkage opsporen

Vermoedt u dat er een (verborgen lek) zit in uw waterleiding? Leak Detect komt uw leidingen controleren en spoort ieder lek op. In sommige gevallen kunt u op zichtbare plaatsen water aantreffen en zo uw vermoeden van een lek bevestigen. Dit is vaak echter niet het geval. Uw eerste indicatie van een probleem is dan uw watermeter. Als uw verbruik plots en onverklaarbaar sterk stijgt (denk aan een verdubbeling van uw gemiddelde verbruik), dan is het raadzaam onze specialisten in lekdetectie in te schakelen. Wij kunnen nauwgezet en zonder breekwerk uw waterleiding lekkage opsporen.

Het lek in de leiding, kan zich bij de aansluiting op een kraan bevinden, maar lekkage is ook regelmatig het resultaat van slijtage of slecht onderhoud. Als u weet dat een lekkende kraan u meerdere liters per uur kan kosten, bedenk dan eens wat een schade een 24 uur per dag lekkende leiding kan veroorzaken. Als het probleem aansleept, krijgt u niet alleen te kampen met waterverlies maar ook vochtschade met mogelijk schimmel of verrotting als gevolg. Gelukkig weten onze vakmensen u snel een helder antwoord te geven. Verborgen waterverlies is simpel in kaart te brengen via een infrarood onderzoek. In andere gevallen kunnen we lekdetectiemethodes zoals een ultrasoon onderzoek inzetten om het lek via geluid te vinden, of een klein lek traceren via een onschadelijke gastest.

thermografie, warmtedetectie, verzekering, lekzoekbedrijf, Waterleiding lekkage opsporen