LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Opstijgend vocht kan ernstige schade toebrengen aan uw woning

Opstijgend vocht bij bestaande woningen

Opstijgend vocht komt vaak voor bij bestaande gebouwen waar een waterkering ontbreekt. Een waterkerende laag is een vochtwerend membraan dat de buitenmuur afschermt voor grondwater. Zonder dit membraan wordt grondwater in de bakstenen getrokken door hun natuurlijke capillaire werking. Bij renovatiewerken wordt het ontbreken van een waterkering vaak geconstateerd. En zelfs wanneer deze wel aanwezig is, kan ze slecht functioneren door slijtage, beschadiging of slechte plaatsing. Op die manier kan er grondwater opstijgen met natte muren als gevolg. Als deze muren niet genoeg kunnen uitdrogen, kan dit uiteindelijk ook voor vochtschade zorgen aan de binnenmuur. Het vocht kan zich via isolatiemateriaal, kieren of barsten gaan verplaatsen en dan binnenhuis aan de oppervlakte komen met vochtige vlekken als gevolg. Die vochtplekken kunnen dan weer voor nare schimmels zorgen die de gezondheid van het hele gezin grondig kunnen aantasten. De plaats waar vocht binnen aan de oppervlakte komt, is niet altijd de exacte plaats waar er grondwater is binnengedrongen. Door allerlei omstandigheden en bouwkundige ingrepen kan de oorzaak wel eens relatief ver verwijderd zijn van het zichtbare probleem. Met een professionele firma gespecialiseerd in lekdetectie, zoals Leak Detect, kunt u de precieze locatie van een lek of barst achterhalen en zo snel voor een oplossing zorgen. De exacte plaats van de bron van het probleem opsporen, kan u heel wat kosten besparen en is de enige manier om uw vochtproblemen permanent te kunnen aanpakken.

opstijgend vocht