LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Stank in huis door lekkage

Het opsporen van de lekkage die stank in huis veroorzaakt is precisiewerk. Dat komt omdat er veel factoren meespelen in dit proces. De geurhinder die u ongemak veroorzaakt kan bijvoorbeeld afkomstig zijn vanuit de regenafvoer. Evengoed is het mogelijk dat de stank vanuit de spouwmuur, of vanuit de bekasting van deuren en ramen komt. Daarnaast kan de geurhinder in de badkamer ontstaan, of in de wasplaats, de garage,…

De muffe lucht van een vochtprobleem kan dus op evenveel plaatsen voorkomen als er lekkage kan opduiken. Eens onze experts een duidelijk beeld hebben van het soort stank in uw huis, zetten we onze professionele apparatuur in om de oorzaak te achterhalen. Zo weet u snel waar het probleem precies vandaan komt en kunt u hier iets aan laten doen. Stank in huis zorgt tenslotte voor een onaangename leefomgeving.

Opsporen oorzaak stank in huis

Met onze meetapparatuur kunnen we precies opsporen waar uw probleem vandaan komt. Een defecte afvoer, een scheur in buizen, slechte aansluitingen op of slijtage van de leidingen, een constructiefout en dergelijke zijn mogelijke oorzaken van de lekkage met stank in huis als een van de gevolgen. Endoscopie en de rooktest zijn enkele van de methodes die we tijdens dit onderzoek in kunnen zetten om uw probleem in kaart te brengen.

rooktest, stank in huis,leekdetectie Vlaams-Brabant, lek plat dak opsporen