LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Opsporen waterlek: snel en efficiënt

Een lekkage kan zeer moeilijk te detecteren zijn, zeker als het vocht zich op een niet direct zichtbare plaats ophoopt. Uw waterverlies en de opstapelende kosten van het vochtprobleem zullen er echter niet minder om zijn. Daarom is het belangrijk zo snel mogelijk te weten waar u juist aan bent. Onze specialisten helpen u bij het opsporen waterlek via onze professionele niet-destructieve methodes. U heeft dus niets te vrezen wat betreft breekwerk of overlast: uw woning wordt niet beschadigd tijdens ons onderzoek.

Detectiemethodes opsporen waterlek

De technieken die we hanteren om uw waterlek op te sporen, zijn afhankelijk van de vermoede locatie van de lekkage, de bereikbaarheid en de aanleiding. Bouwkundige lekkage, denk aan lekkage in de vloer, onderzoeken we via een infraroodcamera. Lijkt het lek in de muren te zitten, dan kunnen we ultrasoon onderzoek inzetten. Een rooktest wordt vooral ingezet bij daklekkage of voor controle van de afvoerleidingen. Via endoscopie vinden we snel beschadigingen in leidingen of afvoeren. Leidingen maar ook daklekkage kunnen we tevens testen via de kleurstoftest. Bij een probleem met druk in de leidingen is de gastest erg nuttig en geeft onze drukmeting ons indicatie van het probleem.

Kortom, door gebruik te maken van onze diensten verliest u geen tijd of geld aan inefficiënte opsporingsmethoden en gokwerk.

opsporen waterlek, lekdetectie waterleiding, lekdetectie Limburg, vocht opsporen in muren