LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Opsporen van waterlekken zonder breken

Methodes voor het opsporen van waterlekken

Welke lekdetectiemethode onze specialisten gebruiken, hangt af van de relatieve locatie van het lek. Ultrasoon onderzoek gebruiken we vooral voor het opsporen van waterlekken in leidingen en dus bij lekkage in de muren. Bij een lek in de leidingen kunnen ook een drukmeting of een test met traceergas ons een helder beeld van het probleem helpen vormen. Daklekkage of lekkage van afvoerleidingen sporen we op via een eenvoudige maar effectieve rooktest. Thermografie met een infraroodcamera toont ons aan waar vloerlekkage zit. Deze warmtesensor helpt ons bovendien ook om te kijken waar in huis u aan warmteverlies lijdt.

Dit alles helpt ons snel en accuraat de situatie van uw lekkage in te schatten. Vocht uit waterlekken kan zich over een groot oppervlak verspreiden. Het lek bevindt zich dus lang niet altijd exact op de plaats waar een vochtprobleem uiteindelijk zichtbaar wordt. Professionele lekdetectie helpt u met dit speurwerk zonder enig gis- of breekwerk.

Kosten waterlek

Een onopgelost waterlek kan u duizenden liters aan waterverlies per jaar kosten. Dit tikt niet alleen aan op de waterfactuur, het gelekte vocht zal ook vochtschade aan uw woning aanrichten. Om de kosten die daaraan vast hangen te voorkomen of in ieder geval tijdig te beperken, kunt u op onze experts vertrouwen met lekdetectie.

kleurstoftest, opsporen van waterlekken, lekdetectie kleurstof, badkamer lekkage opsporen