LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Lektest om lekkage in kaart te brengen

Er bestaat een resem aan professionele lektest apparatuur. Ultrasoon onderzoek, infraroodcamera’s, drukmetingen, een kleurstoftest of een test met traceergas of rook. Allen helpen ons om de plaats en oorzaak van uw lekkage nauwgezet in kaart te brengen zonder breekwerk. Ons rapport over de oorzaak van en schade die het lek veroorzaakt, vormt een uitstekend bewijsstuk voor uw verzekering of in een dispuut. Zo kunt u aantonen of het lek veroorzaakt is door foutief uitgevoerde werken van een aannemer of de nalatigheid van de huiseigenaar als u huurder bent.

Waarom een lektest laten uitvoeren?

Door een beroep te doen op onze professionele lekdetectie kunt u de lekkage meteen opsporen en laten aanpakken. Hierdoor kan uw vochtprobleem zo snel mogelijk bestreden worden, wat u de extra kosten van een aanhoudend vochtprobleem bespaart.

Soorten lekdetectie

Dankzij onze verschillende soorten lekdetectiemethoden kunnen we op allerlei plaatsen een lekkage opsporen zonder breekwerk. Via endoscopie kunnen we met een camera in de leidingen van een zwembad of in afvoerbuizen een lek zichtbaar maken. Infrarood gebruikt warmteverschillen om het warmteverlies van warmwaterlekken onmiskenbaar in kaart te brengen. Daarom wordt deze techniek vaak ingezet voor het vinden van een lek in vloerverwarming. Ultrasoon onderzoek lokaliseert het lek op basis van het geluid van het druppelde water. Dit maakt deze methode, en een drukmeting, uitermate geschikt voor het vinden van lekkage in leidingen die onder druk staan. De rooktest wordt vaak gebruikt om daklekkage te vinden. Waar het lek ook zit Leak Detect beschikt over een methode om het snel voor u in kaart te brengen.

endoscopie, waterlekdetectie, lektest, lekkage keuken, geurhinder opsporen via endoscopie