LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Lekopsporing op moeilijk bereikbare plaatsen

Als u al maanden of zelfs jaren het gevoel hebt dat u te veel betaalt voor uw waterverbruik, dan is het mogelijk dat uw woonst lijdt aan lekkage. Lekken in huis zijn immers niet zichtbaar en worden daarom vaak gedurende lange tijd niet opgemerkt. Als gevolg heeft u een onnodig hoge energiefactuur en dikwijls ook schade aan uw woning die u pas na verloop van tijd zult opmerken. Degelijke lekopsporing is dan nodig om het probleem aan te pakken. Dit is echter heel moeilijk en zonder de nodige gespecialiseerde werktuigen en technologie, vaak zelfs onmogelijk.

Lekopsporing in een waterleiding

De waterleiding moet zich doorheen doorheen heel de woning een weg banen en op verschillende plaatsen water beschikbaar maken voor de bewoner van het huis. Door al die bochten en buigingen kronkels, moet moet men tijdens de constructie van de leidingen heel wat koppelingen maken. In die koppelingen kan er na een tijd lekkage ontstaan. Het rubber dat gebruikt wordt in de koppelstukken zal immers na verloop van tijd slijtage vertonen. We moeten dan snel een lekopsporing op touw zetten om het probleem op te lossen. De koppelstukken vormen natuurlijk een gevoelig punt, maar ook de leiding zelf kan last hebben van slijtage.

Lekopsporing aan het verwarmingssysteem

Het verwarmingssysteem is vaak de plaats waar lekkage voorkomt. Bepaalde onderdelen zijn hier bijzonder gevoelig voor, met name koppelingen, aanvoerleidingen en afvoerleidingen. Waterverlies komt regelmatig voor in het verwarmingssysteem, zowel in oude woningen als in nieuwe. Meestal is de grootte van de lek erg beperkt, maar net  omdat de lek zo klein is, blijft deze vaak lang onopgemerkt. Wanneer er uiteindelijk vochtschade optreedt, wordt het probleem pas duidelijk. Leak detect voert een grondige en heel precieze lekopsporing uit met behulp van een vochtdetectiemeter.lek detectie

Lekopsporing in een afvoerbuis

Als u als doe-het-zelver her en der boort en breekt in de muren, dan kan het wel eens gebeuren dat u ongewenst en ongemerkt een afvoerbuis schade toebrengt. Wanneer dit gebeurt, dan ontstaat er vaak een lek. De gevolgen van vochtschade in uw woonst zullen dan niet langer te vermijden zijn.

Leak Detect is een bedrijf dat zich specialiseert op het gebied van lekopsporing. We maken daarbij gebruik van de meest moderne technologie om onzichtbare lekken te detecteren.

Zo gebruiken we een infraroodcamera stelt om warmteverschillen in vloeren en wanden op te sporen. Wanneer een warmwaterleiding lekt, dan kunnen we dit ontdekken dankzij het warmteverschil. Op basis van de beelden die de camera ons geeft, kunnen wij zeer precies de plaats van de lekkage bepalen. Zo hoeft er niet onnodig veel vloer en wand open gemaakt en beschadigd te worden om de lek te herstellen. We kunnen ook een lekopsporing uitvoeren op basis van geluidsgolven. Die kunnen immers ook wijzen op een lek. Hierdoor kunnen we zeer precies bepalen waar er zich een lek bevindt.

Als u vermoedt dat er sprake is van lekkage in uw woonst, dan kunt u best snel handelen. Laat de lekkage door ons opsporen. Als u dat niet doet, dan is vochtschade vaak niet veraf. Bovendien is een lek een blijvende bron van kosten.