LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Lekkage opsporen met de expertise van Leak Detect

lekken opsporen

Lekken in uw woonst blijven vaak lang onopgemerkt omdat ze eenvoudigweg niet zichtbaar zijn. Als gevolg blijft u soms maanden en zelfs jaren te veel betalen voor uw energiefactuur. Bovendien wordt de lek soms erger, met vaak aanzienlijke schade aan uw woning tot gevolg. De lekkage opsporen is een moeilijke uitdaging en zonder de nodige gespecialiseerde werktuigen en technologie, vaak zelfs onmogelijk.

Lekkage opsporen in een waterleiding

Waterleidingen moeten zich een weg banen doorheen heel de woning en hebben daarom vaak heel wat bochten en buigingen. Als gevolg moet men tijdens de constructie heel wat koppelingen maken op de leidingen. Hier is het goed mogelijk dat er na een tijd lekkage ontstaat, omdat het rubber dat gebruikt wordt in de koppelstukken vroeg of laat beginnen te verslijten. We moeten dan snel de lekkage opsporen om het probleem op te lossen. Naast de gevoelige punten van koppelstukken, kan ook de leiding zelf last hebben van slijtage.

Lekdetectie aan het verwarmingssysteem

Verwarmingselementen zijn een typische plaats waar lekken wel eens durven voorkomen. Vooral koppelingen, aanvoerleidingen en afvoerleidingen zijn plaatsen waar een lek gemakkelijk voorkomt. Dit probleem komt regelmatig voor, zowel in oude als in nieuwe woningen. Meestal is de lekkage vrij beperkt, maar omdat ze zo klein zijn, blijven deze lekjes vaak onopgemerkt tot wanneer er vochtschade optreedt. Leak detect kan dit type van lekkage opsporen met een vochtdetectiemeter.

Lekkage in een afvoerbuis

Bij het renoveren van een gebouw kan er ook een lek ontstaan.  Al dat boren en breken van constructie-elementen  kan er wel eens toe leiden dat een afvoerbuis ongewild (en vaak onopgemerkt) beschadigd geraakt. Wanneer dit gebeurt, zullen er weldra symptomen van vochtschade ten tonele verschijnen.

Leak Detect is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van lekkage opsporen. We maken daarbij gebruik van hoogtechnologische apparatuur om onzichtbare lekken te detecteren. Onze nfraroodcamera stelt ons in staat om warmteverschillen in vloeren en wanden op te sporen. Wanneer een warmwaterleiding last heeft van lekkage, dan kunnen we dit ontdekken met behulp van een infraroodcamera. Op basis van de beelden die de camera ons geeft, kunnen wij zeer precies lokaliseren waar de lek zich bevindt. Zo kunnen we eventuele schade aan de vloer en wand vermijden bij de herstelling. We kunnen ook aan lekdetectie doen op basis van geluid. Ultrasone detectie gaat op zoek naar geluidsgolven die wijzen op een lek. Dit staat ons ook toe om zeer precies te bepalen waar de lekkage zich bevindt.

Als u vermoedt dat er sprake is van een lek in uw huis, dan is het aangewezen om snel te handelen. Laat snel de lekkage opsporen. Als u dat niet doet, kunnen de kosten ten gevolge van vochtschade hoog oplopen.