LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Lekkage kelder: een schadebeeld

Lekke kelder schaadt uw woningwaarde

Een lekke kelder bezorgt u niet alleen hoge kosten, plus een ongezond en onaangenaam leefklimaat. Het haalt ook uw woningwaarde flink onderuit. Bij een taxatie zal een lekkende of natte kelder u zeker € 10.000 aan waarde doen inboeten. Genoeg redenen dus om een lekkage kelder snel en vooral grondig te verhelpen, zodat u hier niet langer kopzorgen aan heeft.

Een lek in de kelder kan snel aan het blote oog ontsnappen, zeker als u er niet veel tijd doorbrengt. Vocht in de kelder hoeft bovendien niet door een lek veroorzaakt te zijn. Zelfs als een lek wel de boosdoener is, dan nog is de oorzaak niet altijd in een oogopslag duidelijk. Daarom staan onze specialisten voor u klaar.

Oorsprong lekkage kelder

Kelderlekkage kan een heel resem aan oorzaken hebben. Mogelijk ontstaat het lek als gevolg van slijtage (zelfs beton kan op een gegeven moment barsten vertonen), onder invloed van verhoogde grondwaterdruk of gestegen grondwaterpeil, lekkende doorvoeren, poreusheid van kelderwanden, of een constructiefout als slechte aansluitingen, naden of voegen. Zonder kennis van zaken is dé oorzaak dus niet 1, 2, 3 in te schatten. Daarom komen de specialisten van Leak Detect u hierbij helpen. Wij beschikken over de nodige lekdetectiemethodes die ons toelaten snel en simpel de juiste oorzaak van uw lekkage kelder te achterhalen.

lekkage kelder