LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Lekkage in de muur: vochtophoping

In muren kan om verschillende redenen een lekkage ontstaan. Een beschadigde leiding die door de muur loopt, is een vaak voorkomend probleem. Bij lekkage in de muur wordt het vocht uit het lek door het bouwmateriaal van de muur geabsorbeerd. Er zal zich een aanzienlijke hoeveelheid vocht in de muur opstapelen voordat de vochtschade veroorzaakt door dit vochtprobleem op de afwerking van de muur zichtbaar wordt. Vochtplekken, loslatend of opbollend behang, wijkende plinten, afbladderende verf of pleister, en mogelijk schimmelgroei zijn enkele van de symptomen van vocht in uw muren. Onze specialisten meten het vochtgehalte in de muur op en zetten onze professionele apparatuur in om vervolgens het lek en zijn oorzaak exact op te sporen.

Lekkage in de muur: oorzaak en claim

Eerst en vooral dient u de oorzaak van de vochtplek te laten achterhalen. Zo kunt u advies inwinnen over de beste oplossing. Deze kennis helpt u ook om naar uw verzekeringsmaatschappij te stappen voor een schadeclaim. De oorzaak van de lekkage in de muur zal namelijk bepalen of de verzekering al dan niet tussenkomt. Bovendien kan een lekzoekbedrijf als Leak Detect nauwkeurig de oorzaak en de exacte plaats van het lek vaststellen zonder breekwerk in de muur. Dit bespaart u overlast en de kosten van herstelling van onnodig breekwerk.

doorslaand vocht, lekkage in de muur