LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Lekkage dakgoot opsporen

U vermoedt dat uw dakgoot lekt? Helaas een frequent probleem, omdat dakgoten het hele jaar lang blootgesteld worden aan regen, hagel sneeuw en wind. Daarnaast wil uw dakgoot verstopt raken door bladafval, als u deze niet jaarlijks schoonmaakt. Verstopte dakgoten hebben lekkage en waterschade tot gevolg, wat vervelend is en u op kosten jaagt. Vooral de naden van een goot zijn gevoelig voor lekken. Mits goed onderhoud kan lekkage lange tijd voorkomen worden. Bovendien staan onze specialisten paraat om uw lekkage dakgoot op te sporen. Zo kunt u de beschadigde goot of regenpijp zo snel mogelijk laten repareren.

Lekkage dakgoot voorkomen

Goed onderhoud helpt dus uw dakgoot vrij te houden. Indien het regenwater over de rand van de dakgoot loopt, is deze waarschijnlijk slechts verstopt. Bladen, takken en ander afval creƫren blokkades, waardoor het water niet goed afgevoerd wordt. Door uw dakgoot schoon te maken kunt u andere problemen, zoals lekkage in de dakgoot zelf voorkomen. Vandaar het belang om uw dakgoot jaarlijks schoon te maken of schoon te laten maken. Dat laatste kan via een onderhoudscontract.

Verzekering voor lekkende dakgoot

Uw huisraadverzekering of inboedelverzekering dekt meestal waterschade opgelopen door een lekkende dakgoot. Controleer hiervoor goed uw polis, om zeker te weten voor welke waterschade u wel of geen claim kan indienen.