LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Verzekering en lekdetectie: wat krijgt u terugbetaald?

Wordt lekdetectie gedekt door de verzekering?

Bij de meest kwalitatieve brandverzekeringen bent u ook verzekerd tegen waterschade. Bij een aantal van deze verzekeringen worden ook reparaties zoals lekdichting gedekt. Ingrepen om waterschade te voorkomen of op te lossen, zijn immers ook een onderdeel van schadebeperking bij wateroverlast. Waterschade is tenslotte ook vaak het gevolg van blijvend waterverlies in huis.

Om te weten te komen of ook uw verzekering tussenkomt bij lekdichting en eventueel ook lekdetectie neemt u best eerst contact op met uw verzekeringsmaatschappij of verzekeringsagent. Indien uw verzekeringspolis lekdichting en eventueel lekdetectie dekt, kunnen wij op basis van een onderzoek en door u verstrekte gegevens een verslag opmaken met onze objectieve vaststellingen.

waterschade in huis, verzekering