LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Kleurstoftest spoort lekken in uw leidingen op

Kleurstoftest om lekken te detecteren

Kleurstof wordt ook vaak gebruikt bij detectie om lekken op te sporen. Hierbij worden leidingen geïnjecteerd met kleurstof. Via deze kleurstoftest kan niet alleen het verloop van de leiding worden gevolgd, maar kan de precieze oorzaak van een probleem worden achterhaald. Waar de kleurstof zichtbaar wordt buiten de leiding is dan vermoedelijk een lek aanwezig. Deze kleurstoftest is vooral efficiënt bij het opsporen van daklekken en leidinglekken maar is niet altijd zo geschikt voor heel kleine lekken. In dat geval duurt het vaak langer om de lek in kwestie te detecteren.

De kleurstoftechniek wordt dan ook vaak gecombineerd met andere detectietechnieken zoals endoscopie. De kleurstof wordt toegediend in de vorm van een poeder dat gemengd met water een gekleurde vloeistof wordt. Soms wordt ook gewerkt met UV-luminaat. Dit is een kleurstof die enkel zichtbaar wordt onder UV-licht. Omdat de kleurstof niet meteen zichtbaar wordt met behulp van UV-licht moet men in dat geval wel rekening houden met een voorbereidend onderzoek en een vervolgonderzoek.

kleurstoftest, opsporen van waterlekken, lekdetectie kleurstof, badkamer lekkage opsporen