LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Traceergas voor het detecteren van kleine lekken met gastest

Gebruik van traceergas bij lekdetectie

Traceergas wordt bij lekdetectie vaak gebruikt in een gastest voor het opsporen van kleine lekken of lekken in leidingen zonder druk. In dat geval worden de leidingen met behulp van traceergas onder druk gezet. Aangezien gas een vluchtige stof is, komt dit gemakkelijk door lekken naar buiten, hoe klein ook. Een detector kan zelfs de kleinste hoeveelheden traceergas oppikken en melden. Het gebruikte gas bij detectie is uiteraard niet ontvlambaar en volledig ongevaarlijk. Deze gastest wordt vooral gebruikt voor het detecteren van kleine barstjes en lekkages in rioleringen, afvoeren, waterleidingen en centrale verwarmingsinstallaties. Ook bij allerhande inspecties is dit gas een handig hulpmiddel. Het is bijvoorbeeld efficiënt bij het controleren van drainageleidingen, kanaalleidingen en buisleidingen (o.a. op breuken). Ook bij verschillende soorten van dichtheidscontrole in privéwoningen of industriegebouwen is de gastest een zeer goede methode. Aangezien een gas in de kleinste hoeken en moeilijk te bereiken plaatsen geraakt, wordt het eveneens gebruikt voor lekdetectie bij ondergronds aangelegde persleidingen. Bij Leak Detect kiezen wij steevast voor de meest efficiënte en tegelijk meest voordelige oplossing om een snelle opsporing te garanderen.

gastest, lekkage badkamer