LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Endoscopie voor lekdetectie in buizen en leidingen

Lekdetectie in buizen en leidingen met behulp van endoscopie

Endoscopie is een populaire methode voor lekdetectie die gebruik maakt van een endoscoop. Een endoscoop wordt vaak ingezet bij het opsporen van lekken omdat die eenvoudig moeilijk toegankelijke plaatsen en holle ruimtes kan bereiken. Het is een flexibel hulpmiddel dat gemakkelijk in leidingen en afvoeren kan worden ingebracht om de exacte locatie van een lek na te gaan. Endoscopie wordt naast het opsporen van lekken ook gebruikt voor het detecteren van gebreken en breuken in afvoerbuizen en rioolbuizen. Deze kostenbesparende methode werkt via een camera-inspectie. Deze inspectie kan om een gemakkelijke manier lekken visualiseren zonder dat afvoerbuizen of leidingen moeten worden opgegraven. Er zijn namelijk omstandigheden waarin het onmogelijk is om een lek op te merken omdat men daarvoor in kleine openingen, leidingen of schachten moet kunnen kijken. Een technische endoscoop maakt dit mogelijk.

endoscopie, waterlekdetectie, lektest, lekkage keuken, geurhinder opsporen via endoscopie