LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Lekdetectie zwembad om het waterverlies te stoppen

Waar zit het lek? Professionele lekdetectie zwembad te hulp

Zomaar lek in uw zwembad spotten, is een bijna onmogelijke uitdaging. Dat komt omdat het lek vaak niet met het blote oog te spotten is. Ga daarom niet nodeloos gissen terwijl u waterverlies lijdt. Leak Detect heeft meer dan 25 jaar ervaring in lekdetectie. Wij zetten speciale apparatuur en tests in voor een vlotte lekdetectie zwembad. Daardoor kunnen we het lek in uw zwembad snel en efficiƫnt kunnen traceren zonder schade aan te richten.

Tests voor lekdetectie in een zwembad

1) Allereerst voeren we een visuele inspectie van uw zwembad uit. We onderzoeken op dat moment de meest voorkomende oorzaken van lekkage in zwembaden. Dit kan ons een eerste indicatie geven van de algemene plaats van lekkage.

2) Vervolgens voeren we een vochtmeting uit, waarmee we vocht rondom uw zwembad opsporen dat daar niet thuis hoort. Komen we via deze vochtmeting een verdachte plek op het spoor? Dan zal de plaats hiervan mee bepalen welke techniek we vervolgens inzetten om de exacte plaats van het lek op te sporen.

3) Leidt de vochtmeting niet tot inzichten, dan voeren we een drukmeting uit van de pompinstallatie. Deze hydrostatische test controleert of er geen beschadigingen zijn in de leidingen als gevolg van slijtage of aan de pompinstallatie zelf. Breuken, deuken of barsten kunnen immers zorgen voor lekkage.

4) Niets mis met de druk in de pompinstallatie? Dan wordt het tijd voor geavanceerdere tests. Hiervoor beroepen wij ons op de kleurstoftest en ultrasone detectie. Een kleurstoftest houdt in dat we een pipet milieuvriendelijke kleurstof in het zwembad gieten, vlakbij de vermoedelijke locatie van het lek. Zit het lek daadwerkelijk of deze plaats, dan zal de kleurstof langs het lek wegtrekken. Zit het lek daar niet, dan verspreidt de kleurstof zich door het water tot het oplost. In dit laatste geval is het tijd geworden om de ultrasone apparatuur ter handen te nemen.

5) Ultrasoon onderzoek scant uw zwembad op lekkage via een impulsmeettechniek. Onze apparatuur stuurt dan geluidsimpulsen door het zwembad. Omdat een lek een geluid maakt (dat doorgaans voor onze oren onhoorbaar is), laat deze techniek ons de plaats van het lek laat lokaliseren.

lek in zwembad, lekdetectie zwembad, zwembad lekkage opsporen, lekkage zwembad opsporen, lek in zwembad opsporen