LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Lekdetectie waterleiding: vlot het lek vinden

Wist u dat een lek in de waterleidingen u veel geld kan kosten? Er snel bij zijn met professionele lekdetectie voor de waterleiding is bij twijfel steeds de boodschap. Leak Detect komt vakkundig de waterleidingen controleren en spoort nauwkeurig ieder lek op. Soms uit het lek zich op zichtbare plaatsen, waar u dan plots water aan zal treffen en zo uw vermoeden van een lek bevestigen. Vaak blijven lekkages van waterleidingen lange tijd verborgen, omdat ze op een onzichtbare plaats ontstaan. De eerste indicator van een dergelijk probleem is dan uw watermeter. Indien uw verbruik opeensĀ  onverklaarbaar sterk stijgt (bijvoorbeeld een praktische verdubbeling van uw gemiddelde verbruik), dan is het raadzaam onze specialisten in lekdetectie in te schakelen. Wij kunnen via geavanceerde tests nauwgezet en zonder breekwerk aan lekdetectie waterleiding doen. Zo komen we vlot de plaats en oorzaak van het lek op het spoor.

Ontstaan lekkage in kaart gebracht via lekdetectie waterleiding

Het lek in de leiding is veelal een gevolg van slijtage of slecht onderhoud. Ook komen regelmatig lekken voor bij de aansluiting op een kraan. Om het probleem te illustreren: een lekkende kraan u meerdere liters per uur kan kosten. Bedenk u eens wat een schade een 24 uur per dag lekkende waterleiding kan veroorzaken. Wanneer dit probleem aansleept, krijgt u niet alleen te kampen met exponentieel waterverlies maar ook vochtschade met mogelijk schimmel of verrotting als gevolg. Gelukkig weten onze vakmensen u vlot een helder antwoord te geven op al uw vragen omtrent de lekkage. Verborgen waterverlies is simpel in kaart te brengen via een infrarood onderzoek. In andere gevallen kunnen we lekdetectiemethodes zoals een ultrasoon onderzoek inzetten om het lek via geluid te vinden. Een klein lek is tevens te traceren via een onschadelijke gastest. We beschikken over allerhande professionele middelen om zonder breekwerk het lek in de waterleiding te vinden.

Contacteer ons vrijblijvend voor een afspraak.
opsporen waterlek, lekdetectie waterleiding, lekdetectie Limburg, vocht opsporen in muren