LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Lek: water- of warmteverlies

Verliest uw huis water of warmte door een lek?

Waterverlies is een nare bron van overbodige en soms hoog oplopende kosten. Jammer genoeg wordt het probleem niet altijd meteen opgemerkt. Vermoedt u dat er een lek is die tot waterverlies leidt? Kijk dan regelmatig de watermeter na. Als u ook water verliest wanneer u zeker geen water hebt verbruikt, dan weet u zeker dat er een lek is. Neem de stand van de watermeter aan het begin van een periode waarin u geen water verbruikt. Dit kan bijvoorbeeld ’s avonds voor u gaat slapen. Wanneer u dan ’s ochtends opstaat, neemt u de meterstand opnieuw op en controleert u of er een verschil is. Een verschil, hoe klein ook, wijst op een lek.

Als u op vakantie gaat, is het ook een goed ogenblik om te controleren of er sprake is van een lek in de waterleiding. Zelfs als de lek maar klein is, kan die u met enorm veel kosten opzadelen. Dit kunt u bijvoorbeeld zien aan de hand van een calculator.

Warmteverlies komt vooral bij oudere en verouderde woningen voor. Helaas komt het ook soms voor bij nieuwbouw. De lek in uw warmte kan afkomstig zijn van constructiefouten en gebreken van de aannemer, maar er kunnen ook andere oorzaken meespelen. Warmteverliezen kunnen zich bevinden op verschillende plaatsen in uw woning. Leak Detect komt graag een professionele warmtedetectie uitvoeren bij u thuis om het probleem te identificeren. We gebruiken hierbij een proces genaamd thermografie. Met behulp van thermografie kunnen we exact bepalen waar de lek in warmte precies ontstaat in uw woning. Op basis van die informatie kunt u zelf beslissen wat u al dan niet bereid bent om te ondernemen om dit warmteverlies op te lossen. Vaak kan spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie al veel doen om het probleem grotendeels te  verhelpen. Soms is de lek in temperatuur afkomstig van één plek, en dan kan het volstaan om barsten en kieren op te vullen. Soms kunnen we best de spouwen herstellen. In alle gevallen is een foto van uw woning met een infraroodcamera alvast een noodzaak om de oorzaak van het probleem duidelijk vast te stellen. Nadien kunnen we snel ingrijpen.

Impact van lekkage

Een lekkage is niet alleen vervelend, het brengt ook oplopende kosten met zich mee. Enerzijds loopt bij waterverlies de waterfactuur door de potentieel honderden tot duizenden liters verloren water per maand. Vandaar ons advies betreffende uw watermeter. Anderzijds zal het waterverlies vochtschade veroorzaken. Hoe langer het lek onopgemerkt en onbehandeld blijft, hoe meer schade aan uw woning of pand het lek veroorzaakt. Wat dus hogere herstellingskosten met zich meebrengt.

Bij warmteverlies zal uw naast eventueel ongemak, afhankelijk van de locatie van warmteverlies, deze lekkage vooral in uw portemonnee voelen. Een tijdige opsporing van dit verlies en het treffen van de correcte maatregelen zullen dit lek in uw budgettering dichten.

lek, lek-opsporen, lekdichting, lekkage, ultrasoon, waterlek, waterlek opsporen, dakkapel lekkage, lekdetectie platte daken, lekkage plafond, wat te doen bij lekkage, lekkend dak, lek in dak