LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Lek waterleiding: bron van waterverlies

Een druppende kraan in huis is veel meer dan enkel maar de bron van een irritant geluid. Het is een ernstig probleem dat wijst op een lek in de waterleiding. Dit lek waterleiding moet dringend opgelost worden wanneer het voorkomt. Het waterverlies stapelt zich immers op. Bij een druppende kraan kunnen zelfs een paar druppels per minuut voor enorm veel waterverlies per maand of per jaar zorgen. Als uw kraan bijvoorbeeld 15 druppels per minuut lekt, dan wordt dit al gauw gemiddeld 8 liter per dag, zo’n 243 liter per maand en bijna 2957 liter per jaar! Als uw kraan niet drupt, maar een dun waterstraaltje doorlaat, dan is het probleem nog veel erger: het waterverlies wordt dan gemakkelijk vier keer zo groot. Een dikke straal maakt het probleem zelfs tot 15 keer erger.waterverlies

Lek waterleiding: oorzaak van een druppende kraan

Bij een slecht werkende spoelbak verliest u al snel 25 liter water per uur, wat neerkomt op zo’n 219 000 liter (of 219 m³) per jaar. Als u dit vermenigvuldigt met de prijs per liter van uw waterleverancier, dan zult u versteld staan van het bedrag dat u ieder jaar onnodig uitgeeft.

Dit geldt ook voor kleine lekjes in verscholen leidingen, afvoeren en buizen. Deze zijn niet meteen zichtbaar en daarom zullen we dergelijke lekken minder snel opmerken. Als gevolg daarvan hebben we al gauw veel geld verloren vooraleer we zelfs doorhebben dat er een lek is. Zo is het mogelijk dat u al jaren met een onzichtbare lek in de waterleiding zit die een enorme bijdrage levert aan uw waterfacturen. Zeker in oudere woningen is die kans zeer reëel. Daarom is het van essentieel belang om eventuele lekken meteen te dichten. En dat begint bij het opsporen van waterlekken.

Oplossing voor lek waterleiding

U zal het al vast hebben gemerkt. De prijs van water is nog nooit zo hoog geweest. En toch laten duizenden Belgen dagelijks het water gewoon weglopen. Een lek in de waterleiding zorgt voor een waanzinnige verspilling van geld en energie. Laat daarom Leak Detect tijdig een kijkje nemen om dit probleem te voorkomen en indien nodig, meteen te verhelpen.