LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Lek in zwembad

Lek in zwembad? U ziet uw factuur aan waterverbruik maandelijks stijgen zonder aantoonbare reden? Hoe lang wacht u voor u een specialist erbij haalt?

Geen makkelijke vragen, en geen pasklaar antwoord. Vaak wachten mensen zeer lang, hoewel ze al geruime tijd een vermoeden hebben dat er iets niet klopt. Er bestaan allerhande tests die je zelf kan doen om een lek in je zwembad op te sporen, hou echter rekening met de oplopende kosten in geval van een daadwerkelijk lek.

Lek in zwembad: oorzaken

Er kunnen verschillende oorzaken aan de basis liggen van een lekkend zwembad.

Het gebruik van filters, pompen, verlichting in combinatie met grote hoeveelheden water maakt deze elementen gevoelig voor een zwembad lekkage. Na verloop van tijd bestaat de kans dat de wanden en bodem van het zwembad scheuren. Een lek zwembad komt voor zowel bij zwembaden gemaakt uit polyester, rubber folie als betegelde exemplaren.

Een lek kan zich in de betegeling bevinden, in de voegen of het kunststof waaruit het zwembad vervaardigd is. Kleine lekken die zich in de bodem of wanden van het zwembad bevinden, scheuren snel door tot grotere kieren. Dit komt door de enorme druk die erop staat.

Ook de verlichting kan een lek zwembad veroorzaken. De afsluitringen waarmee de lampen in geplaatst zijn, staan eveneens onder enorme druk. Door slijtage kunnen de openingen waar de lampen in zitten een waterdoorvoer naar buiten veroorzaken en uw zwembad doen lekken.

lek in zwembadEen laatste belangrijke oorzaak van een lek zwembad zijn de leidingen die van de pompinstallatie naar het zwembad lopen. De leidingen worde zwak, vaak door slijtage, scheuren en er ontstaat een lek zwembad.

Het opsporen van een lek zwembad is geen sinecure. Leak Detect is dé specialist in het opsporen van een lek zwembad maar biedt nog tal van andere voordelen.

Lekdetectie van een objectieve derde partij heeft ook als voordeel dat u een neutraal rapport bezit over de schade en de oorzaak ervan. Dit kan een interessant drukkingsmiddel zijn voor verzekeringen of bewijsmateriaal bij een rechtszaak. Op deze manier is er geen enkele discussie over een mogelijke lek en de oorzaak ervan, zoals bijvoorbeeld een constructiefout. Dit kan allemaal moeiteloos worden aangetoond.

Hoe gaat Leak Detect te werk? Na een eerste visuele inspectie waarbij we de meest voorkomende oorzaken van een lek zwembad onderzoeken doen we een vochtmeting. Op verschillende plekken doet Leak Detect een relatieve vochtmeting. Hiermee sporen wij verdachte zaken rondom uw zwembad op. Het hangt enigszins af van de locatie van de verdachte plek, welke techniek wij toepassen om de daadwerkelijke plaats van het lek op te sporen.

Zijn er geen zichtbare gebreken te vinden, dan voert Leak Detect een drukmeting uit van de pompinstallatie naar het zwembad. Indien deze werkwijze nog geen sluitend antwoord heeft geboden, en de lek in het zwembad nog steeds niet is opgespoord gaat Leak Detect verder.

Lek in zwembad: opsporingsmethoden

Bij het juist bepalen van de plek van de lekkage doet Leak Detect beroep op de volgende methoden:

Leak Detect werkt met een milieuvriendelijke kleurstof dat het lek in het zwembad opspoort in het water. Een pipet wordt gevuld met de ongevaarlijke kleurstof en deze wordt vlakbij de vermoedelijke locatie van het lek te ingespoten. Indien het lek zich op deze plaats bevindt, is dit te merken aan het feit dat de kleurstof uit het zwembad gezogen wordt op de plaats van het lek. Zonder de lek in het zwembad, verspreidt de kleurstof zich door het water tot er niets van over blijft.

Indien geen van deze technieken soelaas bieden gaat Leak Detect over tot ultrasone detectie Door middel van een impulsmeettechniek scannen we het zwembad. We sturen geluidsimpulsen door het zwembad. Ultrasone detectie kan snel en eenvoudig de locatie van een lek opsporen op basis van geluid. Elk lek maakt immers een geluid dat vaak onhoorbaar is voor een mens.

Lek in zwembad repareren

Eens het lek in het zwembad is opgespoord is, wordt de plek van de lekkage gemarkeerd. De gespecialiseerde aannemer weet vervolgens precies waar hij moet zijn om een lek zwembad te repareren. De reparateur maakt een lek zwembad dicht. Een lek zwembad dicht maken, doet een door ons aangewezen reparateur altijd snel en efficiënt. Dit bespaart u een hoop tijd en uiteraard geld.

Leak Detect heeft meer dan twee decennia ervaring in het opsporen van zwembad lekken, en staat garant voor een snelle en betrouwbare diagnose.