LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Geurhinder opsporen: aan dat lek zit een luchtje

Lekkage: oorzaak van geurhinder opsporen

Niemand zit te wachten op een onwelriekende leef- of werkomgeving. Helaas kan iedereen vroeg of laat met dit soort kwalijke problemen te maken krijgen. Geurhinder wordt vaak veroorzaakt door slechte afvoer, of een lek, barst, breuk of ander gebrek in afvoerleidingen of rioolbuizen. De exacte oorzaak van geurhinder opsporen, is voor de doorsnee persoon vaak niet evident. Niet gevreesd, de experts van Leak Detect weten wel raad met dit probleem.

Nare geurtjes ‘uitroken’

Het opsporen van lekkages die geurhinder veroorzaken is eenvoudig en snel geklaard via onze rookproef. Tijdens deze rooktest jaagt een rookgenerator speciale, onschadelijke rook onder druk door uw afvoerleidingen heen. Op deze manier krijgen we meteen te zien waar nare luchtjes uit de leiding ontsnappen, als er barsten of lekken in verscholen zitten. Wanneer we deze methode hanteren, kunnen we dus onmiddellijk constateren waar het probleem zich precies voordoet en weet u waar u herstellingen uit moet (laten) voeren.

Onze experts hebben jarenlange ervaring met deze rookproef. Afhankelijk van uw exacte probleem kunnen we echter adviseren deze test te combineren met endoscopie.

De scope van geurhinder opmeten

Bij endoscopie voeren we een camera-inspectie uit van afvoerleidingen en rioolbuizen. Zo kunnen we gebreken, breuken, barsten of lekken in de buizen en leidingen bekijken, zonder dat deze opgegraven moeten worden. Bijkomend voordeel is dat onze aangepaste endoscoop dit onderzoek voor u vastlegt in fotomateriaal dat we opnemen in een officieel rapport. Dat kan u van pas komen als u bij uw verzekering aanklopt.

Met onze kwalitatieve endoscoop kunnen we dus lekken en andere gebreken die de geurhinder veroorzaken opsporen op plaatsen waar u ze anders nooit op zou merken. Tot in de kleinste, moeilijk bereikbare leidingen kunnen we met onze niet-destructieve methodes de kwaal opsporen. Bovendien geven wij u, na afloop van ons onderzoek, gratis advies over mogelijke oplossingen voor het geconstateerde probleem.

Heeft u ook genoeg van onwelriekende narigheid in huis of op kantoor? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

gastest, lekkage badkamer