LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Gaslekkage opsporen: bekend gevaar

Een gaslek is, zoals u ongetwijfeld weet, een probleem dat zeer grote gevolgen kan hebben. Een ontvlamd gaslek haalt met regelmaat het nieuws. Daarnaast loopt u in een afgesloten ruimte met een gaslek het risico op verstikking. Dit komt door een gebrek aan zuurstof in een onvoldoende geventileerde ruimte met gaslekkage.

Vanwege de risico’s wordt er aan aardgas een indringende geur toegevoegd. Daardoor kunt u een gaslek in de meeste omstandigheden ruiken, tenzij het een heel klein lek betreft in een goed geventileerde ruimte. In een woning of bedrijfspand met een degelijk ventilatiesysteem kan een klein lek dus een tijd onopgemerkt blijven. Dat vormt een onhoudbare situatie. Gelukkig is Leak Detect volledig op de hoogte van dergelijke gevaren en zal voor u vlot en verantwoord een gaslekkage opsporen. Als gevolg kunt u het lek zo spoedig mogelijk vakkundig laten dichten.

Hoe we gaslekkage opsporen

Onze speciale gaslekdetectieapparatuur meet het aantal gasdeeltjes in de ruimte en slaat alarm als er aardgas in de lucht aanwezig is. Zo kunnen we feilloos en eenvoudig uw gaslekkage opsporen. We achterhalen of het lek in de leidingen zit of in het koppelstuk van uw gaskachel, gasfornuis, cv-ketel of andere apparatuur. Vervolgens kan het lek worden gedicht en bent u weer veilig. Vertrouw daarom op onze specialisten.

gaslekkage opsporen, gevolg gaslek