LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Drukverlies waterleiding - lekkage

Drukverlies waterleiding wijst op lekkage

Een lekkage in een waterleiding kan veel vochtschade veroorzaken. Zeker als de lekkage onzichtbaar is, doordat het lek op of onder grondniveau zit, kan het lang duren voordat u een probleem vermoedt. Naast de vochtschade van de lekkage, scheept het waterverlies u tevens op met hogere rekeningen. Een teken aan de wand? Drukverlies in de waterleiding duidt op slijtage of beschadigingen als barsten in de waterleiding. Dergelijke imperfecties leiden meestal tot lekkage. Een lekdetectiebedrijf checkt daarom op drukverlies waterleiding.

Professionele lekdetectie

Iedere lekkage moet zo vlug mogelijk worden opgespoord om de schade en kosten te beperken. De manier waarop deze lekdetectie gebeurt is ook van belang: niemand zit te wachten op onnodig breekwerk. Iedere soort lekkage vraagt om een specifieke detectietechniek of een combinatie van methodes. Gelukkig is Leak Detect gespecialiseerd in deze technieken, zo ook in geval van drukverlies waterleiding.

Wanneer we vermoeden dat het lek zich bevindt in de waterleidingen, voeren we als lekdetectietechniek een drukmeting uit, ook wel hydrostatische test of simpelweg druktest genoemd. Dit is een zeer effectieve manier om vast te stellen over er lekkage in de waterleidingen voorkomt.

Druktest: geen slopende werken

Door ons gebruik van professionele apparatuur kunnen we via een perspomp met drukmeter de druktest uitvoeren. We testen zo de druk in uw waterleidingen. Wanneer drukverlies voorkomt, bevindt zich er een lek in de leiding. De lekkage veroorzaakt door drukverlies waterleiding is dus snel en simpel te traceren.

Om het lek efficiënt op te sporen, wordt de test op een steeds specifieker deel van de leiding herhaald en combineren we een drukmeting met andere detectiemethoden. Dan kunnen we de traceergastest of, ingeval van lekkage in een warmwaterleiding de infraroodtest gebruiken om het lek snel en efficiënt te vinden. Naast de locatie van het lek achterhalen we de oorzaak ervan. Dit wordt opgenomen in ons onderzoeksrapport, waarmee u correct geïnformeerd iets aan de lekkage kunt doen.

Aangezien al onze lekdetectietechnieken niet-destructief zijn, hoeven we niets open te breken om uw leidingen grondig te onderzoeken op lekkage. Geen enkel onderdeel van uw woning wordt dus gesloopt tijdens onze inspectie.

drukmeting, lek in waterleiding