LEK DETECTIE

Gegevens opdrachtgever


Camera inspectie voor rioolonderzoek zonder graafwerk

Camera inspectie voor rioolonderzoek zonder graafwerk – Vochtproblemen, geurhinder, vermoeden van een verstopping of lekkage in de afvoerbuizen of in de riolering? De oorzaak achterhalen is dan noodzakelijk. Dit zowel om een permanente oplossing te vinden, als om bewijsmateriaal voor te kunnen leggen aan de verzekering. Maar niemand is blij met het vooruitzicht van grote graaf en breekwerken. Daarom voorziet Leak Detect lekdetectie een camera inspectie die u tot uiterst nauwkeurig de locatie van het probleem aantoont. Schade en rioolproblemen worden zo duidelijk in kaart gebracht, zonder graaf- of breekwerk.

Lekkage op het spoor via camera inspectie leidingen

Wanneer de afvoerbuizen of de riolering wordt geïnspecteerd met behulp van dit soort endoscopie, brengt Leak Detect gebreken aan het licht. Denk aan schade in de buizen door wortelingroei, door grondverzakking, het ontdekken van constructiefouten. In de leidingen vinden we via deze methode scheurtjes of breuken die lekkage veroorzaken waardoor een vochtprobleem in de muur kan ontstaan, met alle nare gevolgen van dien.

Na inspectie door de specialisten van Leak Detect ontvangt u een onderzoeksrapport. U weet nu wat de exacte oorzaken en defecten zijn en kan deze laten behandelen. Ook kan u dit bewijsmateriaal voorleggen bij uw verzekering.

Camera inspectie methode levert bewijsmateriaal

Via dit camera onderzoek riolering detecteren we barsten, scheuren, breuken en deuken. Ook obstakels, fouten of vervuiling worden met gemak helder zichtbaar gemaakt. Leak Detect gebruikt voor deze inspecties steeds kwalitatieve endoscopen die fotomateriaal aanleveren voor ons inspectierapport. U staat dankzij dit bewijsmateriaal veel steviger in uw schoenen om het probleem op te laten lossen en om de schuldige op het matje te roepen.

Denkt u dat lekken, barsten of scheuren in de leidingen voor problemen in uw huis zorgen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Leak Detect. Maak een afspraak voor professionele inspectie zonder breekwerk.

lek detectie, lekopsporing, camera inspectie